ผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับการฝึกอบรมในช่วงที่ 1 ของการพัฒนานักวิจัยสถาบัน

 

 

ซึ่ง ก็มีผู้เข้าฝึกอบรมร่วม 70 ชีวิต บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยสถาบัน เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีงานวิจัยสถาบัน ... ซึ่งจากการสังเกตผู้เข้ารับการอบรม จะเห็นได้ว่าทุกคนที่มาล้วนแต่ ต้องการที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการ ซึ่งบางท่านก็พอมีความรู้มาบ้าง บางท่านก็เพิ่งที่จะเข้ามาสัมผัสกับงานวิจัยสถาบันครั้งแรก ....... การอบรมครั้งนี้ เราได้ รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัย พร้อมทีมงานที่จะคอยมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรม อีก 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย                 อ. ชำนาญ  ปาณาวงษ์ , อ.สิริพร  ปาณาวงษ์ และ อ. บัณฑิตา อินสมบัติ

 

    ในช่วงเช้าเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปและวิธีการทำวิจัยสถาบันโดย รศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างให้ความสนใจ หลังจากการบรรยายเสร็จ ก็มีคำถามที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการรู้เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่ง รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ก็ได้ตอบคำถามได้อยากแจ่มแจ้ง อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะถึงปัญหาและวิธีกาทำวิจัยต่างๆ เพิ่มเติ่มอีกมากมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เข้าอบรมทุกคนก็พอที่จะเห็นเค้าของงานวิจัยที่จะทำว่าจะมีวิธีการอย่างไร

 

 

    ในช่วงบ่าย มีการหัดตั้งโจทย์วิจัย พร้อมทั้งหัดเขียนโครงร่างงานวิจัย แต่ละคนก็ต่างคิดหัวข้องานวิจัยสถาบันของตนเองพร้อมทั้งให้ทีมงานของวิทยาการ ช่วยแนะนำว่าเป็นอย่างไร  เหมาะหรือเปล่า ชื่อกว้างไปไหม

 

 

ผมเห็นความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมแล้วรู้สึกดีใจ ที่ในอนาคตข้างหน้าเราจะได้มีนักวิจัยสถาบันเพิ่มขึ้นอีกกว่า 70 ชีวิต 

 

 

   สำหรับการอบรมในช่วงที่ 2 ของโครงการฯ จะจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้อง Main conference  ตึก CITCOMS ซึ่งคราวนี้จะเป็นการวิพากษ์โครงการวิจัย ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เขียนมา ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ผมจะนำมาบอกเล่าในครั้งต่อไปนะครับ