• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แบบทดสอบความรู้ด้านกัมมัฏฐาน

  เส้นแบ่งระหว่างความเพลิดเพลินกับอบายมุขควรเป็นอย่างไร  

ตอนที่ เขียนบรรยาย บังคับทำข้อที่ ๑ ถึง ๕ เลือกทำอีก ๒

ข้อ ๑.    วิธีเจริญอานาปานสติแบบคณนานัยมีลำดับอย่างไรบ้าง ท่านทำได้แล้วหรือยัง มีอุปสรรคอย่างไรบ้าง

๒.   จงเขียนวิธีการเดินจงกรมจากระดับที่ ๑ ถึง ๔ พร้อมประโยชน์ของการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวมาดู

๓.   สติปัฏฐานคืออะไร มีเท่าไหร่ อะไรบ้าง แบบใดที่นักศึกษาได้ลองฝึกมาแล้ว

๔.   หัวใจของสมถกัมมัฏฐานมีอะไรบ้าง แต่ละอย่างเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ข้อใด

๕.   โยคะคืออะไร จงเขียนวิธีทำโยคะมาดูหนึ่งท่า พร้อมกับบอกประโยชน์ของท่านั้นด้วย

๖.    จงให้ความหมายของคำว่า กินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก ปรับอินทรีย์ห้าให้สม่ำเสมอ

๗.   จงให้ความหมายของคำว่า สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน

๘.   จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน

๙.    เมตตาคืออะไร การแผ่เมตตาทำอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

๑๐.           เข้าฌานนานนับเดือน  ไม่เขยื้อนเคลื่อนกายา  จำศีลกินวาตา  เป็นผาสุกทุกคืนวัน ถามว่าฌานที่ ๑ มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง  

๑๑.           จงอธิบายความแตกต่างระหว่างฌานสมาบัติกับนิโรธสมาบัติมาดู

๑๒.          จงเขียนคาถาชินบัญชรบทที่ ๑ มาดู

๑๓.          เส้นแบ่งระหว่างความเพลิดเพลินกับอบายมุขควรเป็นอย่างไร การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงและเพลิดเพลินโดยไม่มีอบายมุขเป็นไปได้หรือไม่ ยกตัวอย่างมาหนึ่งเมือง

๑๔.          เวลาเกิดความเครียด เราควรทำอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 75529
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)