จากการที่ได้เข้าร่วมประชุม weekly meeting กับ สคส หลายๆครั้ง สิ่งหนึ่งที่ อาจาร์ย หมอ วิจาร์ณ มักจะย่ำบ่อยๆ คือ  องค์กรต่างๆนั้น ต้องอย่าพูดว่า ทำKM แต่ให้พูดว่า นำKM ไปใช้ เพื่อสำเร็จของงาน เนื่องจาก KM เป็น tooling ตัวหนึ่งเท่านั้น หรือ แม้กระทั้ง การเรียก แผน  อย่าเรียกว่า แผน km แต่ให้เรียกว่า แผนการใช้ KM แทน โดยเราใช้เพือ่บรรลุเป้าหมาย และ ความสุขสบายของทุกคน จึงขอบันทึกเนื้หานี้เพือ่ให้ ทุกคน และ ตนเอง ตื่นตลอดเวลา จะได้เดินไม่หลงทาง และ พูกให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ....