สวัสดีครับทุกท่าน

ผมอ่านหนังสือชื่อ "Medical English" ซึ่งนิพนธ์โดยหมอสองท่านคือ Ramon Ribers MD, PhD จากสเปน และ Pablo R. Tos MD, MPH จาก Harvard Medical School, U.S.A. โดยตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springer ในประเทศเยอรมนี ปี 2006 พบว่ามีประโยชน์มากสำหรับนักวิชาการ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

แต่อยากจะนำมาฝากกันบทหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเขียนบทความเพื่อส่งไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ หรือการเขียนบทคัดย่อเพื่อไปนำเสนอในการประชุมต่างๆครับ

อยากแนะนำให้อาจารย์ทุกท่านได้แบ่งปันให้นักเรียนนักศึกษาระดับต่างๆเพื่ออ่านประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยครับ

ผมได้ทำ Watermark ว่า "For Educational Purpose Only" นะครับ

Download ได้ที่นี่ครับ http://gotoknow.org/file/thiraw/Scientific+Literature+Writing%28TW%29.pdf