ท่านอาจารย์หมอวัลลภ 


         เมื่อวาน (วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 50) ดิฉันได้ส่งคำถามไปยังท่านอาจารย์หมอวัลลภ  ผู้ใหญ่ที่ชาวชุมชนคนเขียน blog เคารพและอยากพบท่านแบบตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดท่านหนึ่ง เกี่ยวกับการเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนารวมพลคนเขียน blog ครั้งที่ 2/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 50 ที่ มน. ตามคำเรียกร้องของสมาชิกชุมชนหลายๆ ท่าน

         รายละเอียดการประสานงานและการเรียนเชิญ (ด้วยวาจาผ่าน blog) ติดตามได้ที่นี่นะคะ  <เรียนเชิญเข้าร่วมเสวนารวมพลคนเขียน blog 2/50: มน.>  และขอความกรุณา/เชิญชวนสมาชิกชุมชนคนเขียน blog ร่วมกันเรียนเชิญท่านอาจารย์หมอด้วยกันนะคะ

         ขอบพระคุณค่ะ