กายภาพบำบัดกับโรคหลอดเลือดสมอง

            โรคหลอดเหลือสมอง  เป็นโรคสำคัญและพบได้มากในกลุ่มโรคทางระบบประสาท  เป็นกันมากในผู้สูงอายุ  ทั้งเพศชาย  และ  เพศหญิง  เมือเป็นแล้วหากไม่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพที่ถูกต้องอาจทำให้พิการและอาจเสียชีวิตได้  

สาเหตุ    

         เกิดจากเส้นเลือดในสมองรอบเส้นเลือดในสมองแตก  ทำให้เนื้อสมองรอบเส้นเลือดนั้นตาย  ไม่สามารถสั่งร่างกายส่วนที่ควบคุมโดยสมองบริเวณนั้นให้ทำงานได้ตามปกติทำให้อวัยวะส่วนนั้นเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์

  อาการ   

          ผู้ป่วยจะมีอาการต่าง ๆ  ตามความรุนแรงของโรค  เช่น  แขน  ขา  เป็นอัมพาต  ซึมพูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัด  ปากเบี้ยว  หรืออาจมีการเกร็งของกล้ามเนื้อร่วมด้วย    

         อาการเหล่านี้จะดีขึ้นและจะฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้า ๆ  ซึ่งการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยบริเวณที่เนื้อสมองตายและการรักษาโรคอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง  

การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย  

1.       การรักษาทางการแพทย์ตามอาการผู้ป่วย

2.       การทำกายภาพบำบัดจะขึ้นอยู่กับระยะขั้นตอนของการฟื้นตัวดังนี้

ระยะที่  1  ระยะกล้ามเนื้ออ่อนแรง   จะช่วยในการเคลื่อนไหวแขน  ขา  ช่วยกระตุ้นพลิกตัวลุกนั่ง  ช่วยในการจัดท่าเพื่อลดแผนกดทับช่วยในการย้ายตัว  

ระยะที่  2  ระยะกล้ามเนื้อหดเกร็ง  เริ่มมีแรงเสริมของกล้ามเนื้อ  กระตุ้นให้ผู้ป่วยทำเองมากขึ้นฝึกเหมือนระยะที่  1  เพิ่มการทรงตัวในท่านั่งและยืนมากขึ้น  

ระยะที่  3  ระยะการหดเกร็งเพิ่มขึ้น   หากผู้ป่วยดีขึ้นจะควบคุมแรงเสริมของกล้ามเนื้อได้บ้างระยะนี้หากผู้ป่วยมีการทรงตัวในท่ายืนที่ดีก็จะเริ่มฝึกหัดเดินอาจต้องมีคนช่วยประคองหรือจับราวเดิน  การเดินซึ่งผู้ฝึกควรทราบขั้นตอนการเดินที่ถูกต้องเพราะเมื่อผู้ป่วยหัดเดินผู้ป่วยจะเกิดการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการเดินหากได้รับการฝึกเดินที่ผิดรูปแบบจะส่งผลให้ผู้ป่วยเดินผิดไปจากปกติมาก  

ระยะที่  4  ระยะการหดเกร็งลดลง  ผู้ป่วยสามารถควบคุมแรงเสริมของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น  ผู้ป่วยบางคนอาจฟื้นตัวได้เพียงขั้นนี้การฝึกก็จะยังดำเนินต่อโดยเน้นให้ผู้ป่วยทำเองและทำให้ถูกต้องมากที่สุด  

ระยะที่  5  แรงเสริมลดลงเรื่อย ๆ  เริ่มมีพัฒนาการความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวส่วนของข้อแต่ละข้อได้ในแต่ละระยะการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและขา  จะทำเหมือนกันโดยเน้นให้ผู้ป่วยทำเองมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HHC สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน

คำสำคัญ (Tags)#กายภาพบำบัด#hhc#งานเยี่ยมบ้าน

หมายเลขบันทึก: 75275, เขียน: 30 Jan 2007 @ 13:22 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)