หลวงพ่อทวด

         พระหลวงพ่อทวดของวันนี้ จัดสร้างโดยพระครูคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต เจ้าอาวาสขณะนั้น เนื้อมวลสารแปลกกว่าพระหลวงพ่อทวดสำนักอื่นตรงเนื้อพระผงใบลานละเอียด ผสมว่านสบู่เลือด วรรณองค์พระ จะออกอมชมพู มีฝ้าขาวจับ  ที่เป็นใบลานจัดเนื้อหยาบสีน้ำตาล ด้านหลังองค์พระ จะมีแร่ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า "เพชรน้ำค้าง" ฝังอยู่ด้านหลัง โดยเฉพราะหลวงพ่อทวดพิมพ์ชุ้มกอใหญ่

           พิธีพุทธาภิเษกมีขึ้นเมื่อวันที่ ๘ - ๑๓ กันยายน ๒๕๐๕ พระที่ออกในคราวนี้มี ๔ อย่าง คือ พระเนื้อว่าน พระเนื้อผงใบลาน พิมพ์ซุ้มกอใหญ่ พิมพ์ชุ้มกอเล็ก (เฉพาะเนื้อใบลาน) พิมพ์รูปใข่มีทั้งชนิดว่านและผงใบลาน รวมทั้งพระบูชาเนื้อว่าน

ที่มาจาก:ยอดพระเกจิ.พิเศษฉบับรวมเล่มสมบูรณ์.. พิมพ์ครั้งที่ ๒ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด.