วันที่ 24 มกราคม2550 ได้มีการจัดงานจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ไปที่กิ่งอำเภอนบพิตำ กศน.นบพิตำร่วมกับห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอนบพิตำได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นำหนังสือไปบริการแก่ประชาชน และสื่อการเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีการสาธิตการทำเทียนเจลซึ่งใช้เป็นของชำร่วยในงานต่างๆได้และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้ และยังมีกล้วยฉาบกรอบแก้ว ขนมรังนกของกลุ่มทักษะอาชีพบ้านหน้าถ้ำ ตำบลนาเหรง และปุ๋ยหมักชีวภาพของกลุ่มสันติธรรม บ้านคลองพต ตำบลกรุงชิง มาจำหน่ายด้วย

ในงานนี้ นายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธึ และนายวิมล วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียติไปร่วมในงานนี้ด้วย และได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ