๑ สัปดาห์ แห่งการจมอยู่ในวังวนของความกังวล เพราะความไม่รู้

๒ ชั่วโมง แห่งความผ่อนคลาย เกิดจากการพูดคุยกับผู้รู้

การเรียน การสอน แบบงานวิจัยอย่างเดียว ทำให้เกิดความกังวล นั่นคือการฝึกคนให้คิดทบทวน เมื่อเราทบทวนมากๆแล้วคิดไม่ออก ก็จะก่อความสับสนในตัวเองมากขึ้นเรือยๆ แล้วก็จะมีคนมาคอยช่วยไขปัญหานั้นคือ คนที่เป็นผู้รู้กว่า นั้นคือ ที่ปรึกษา

"ถ้ารู้แล้วจะมาเรียนทำไม" เป็นคำที่ใช้เตือนตัวเองอยู่บ่อยๆอีกคำหนึ่ง

การเรียนรู้ อาจจะเรียนได้จากหลายทาง แต่ทางที่เข้ามาสัมผัสอยู่ตอนนี้มีทั้งสิ้น ๓ รูปแบบ คือ ๑) เรียนจากเอกสาร ค้นหางานวิจัยที่เค้าทำกันไว้แล้ว ๒) เรียนจากบุคคลที่เป็นผู้รู้คืออาจารย์ และ ๓) สำคัญมากเรียนรู้จากตนเอง

หลักการเรียนรู้จากตนเองนั้นต้องอาศัยความอดทน ความขยัน ที่สำคัญต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองเสมอๆๆๆๆ ไม่งั้นการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดน้อยกว่าที่ควรเป็น