เคยมีเรื่องเศร้าใจบางอย่างที่บางทีอาจต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข  แล้วเรื่องก็ขึ้นอยู่กับหลายหลายบริบทไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเองคนเดียว   ไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่าการร้องไห้  วันนั้นเลยคิดว่าร้องให้เต็มที่ไปเลย  ในใจคิดว่าเอาหละวันนี้ชั้นจะร้องหนักๆไปเลย  แล้วหยุดเลยนะ  เลยทำอย่างที่คิด  ก็ดีค่ะ  ได้ผลขึ้นเชียว  สบายใจขึ้นเยอะเลย  มันเป็นการมุ่งการจัดการกับอารมณ์ที่เรียกว่า emotional coping แต่พอเรียบร้อยกับอารมณ์แล้วก็ต้องกลับมาเรียนรู้การแก้ปัญหาแบบเชิงเหตุเชิงผลกันต่อ  แล้วก็มองโลกในแง่ดี  มีอารมณ์ขำ ช่วยได้เยอะค่ะ