• ตอนนี้      ทางคณะวิทยาการจัดการกำลังจะจัดงานนิทรรศการเทิดไท้องค์ราชัณย์ขึ้น   โดยแต่ละภาควิชาก็จะได้รับมอบหมายในการจัดบูธ   สำหรับการจัดในเชิงวิชาการนั้นไม่มีปัญหา  ทางภาคได้แบ่งงานไปแล้ว   โดยมีการจัดเตรียม powerpoint เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ซึ่งเรื่องนี้หว้ามี powerpoint พร้อมอยู่แล้ว
  • แต่ทางภาคกลับมอบหมายให้หว้าดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงบนเวที      ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางเศรษฐศาสตร์แต่ละคนไม่ถนัดเอาซะเลย    จึงอยากจะขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆใน g2k ว่าควรจะทำการแสดงรูปแบบใดดี   เพราะถ้าเป็นการแสดงแบบบันเทิงพวกเต้นอะไรพวกนั้นทางนักศึกษาคงจะไม่ถนัดค่ะ
  • หว้าเองมองคร่าวๆว่าน่าจะเป็นการแสดงที่มีประโยชน์  ได้สาระด้วย  และมีความสนุกสนานบ้างก็ได้   เรื่องนี้ไม่ถนัดจริงๆค่ะ  ขอความคิดเห็นจากทุกคนด้วยนะคะ