ต่อ เรื่อง งานประชุม เย็นที่ 25 ม.ค.50

ที่ ทีม อ.ปุณ จาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ มารายงาน งานวิจัยให้แกนนำชาวบ้านที่นี่ฟังเพื่อเพิ่มเติมข้อคิดเห็น และรับฟังแนวคิด/ กิจกรรมของชุมชนต่อไป

 

          สืบนื่องจากที่ชุมชนนี้  ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สะดวก เพราะในเขตนี้ต้องไปใช้ ศูนย์ฯที่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 6 ก.ม. ก็มี แนวคิด อยากจะสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันก่อนเรียน ในพื้นที่ป่าสาธารณของชุมชน ปีที่แล้วก็เลย มอบที่ดินนี้ ให้ อบต. เข้ามาดำเนินการ แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า

 

      ส่วนทาง ทีม อ.ปุณ ก็ ได้ ร่วมกับเยาวชนที่นี่ สำรวจข้อมูลเด็กเล็ก และเรื่องสุขภาพ ไว้แต่ปีที่แล้ววันนี้ก็เลยมาเป็นประเด็นพูดคุยด้วย เพราะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วง นั่นคือ

 

       จากข้อมูลว่า   ด็กเล็กทานขนมซองที่ซื้อจากร้านค้าในชุมชน  มีเด็กที่ทาน เกิน 1 ซอง /วัน  บางคนทาน 6 ซอง/วันและมีรายที่ ทาน 1-8 ซอง /วัน  และการดื่มนม ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่น้อยมาก

 

     ในวงผู้นำเอง ก็คุยให้ข้อมูล เรื่องการทานขนมซองของเด็ก .....เด็กทานแบบนี้มาก ก็ไม่อยากทานข้าว  และได้รับสารอาหารก็ไม่ครบถ้วน

 

     ที่ประชุม ก็คุยเรื่อง แนวทางแก้ไขกัน ว่าจะให้ความรู้เด็กๆ อย่างไร หรือ พ่อ แม่ จะมี บทบาทอย่างไรที่จะช่วยกันดูแลสุขภาวะของเด็กๆ ร่วมกัน

 

     ก็คุยกันเรื่องค่ายที่ อยากชวน พ่อ แม่ และเด็กๆมาคุยกัน  เรื่อง ขนม ที่มีประโยชน์ / ที่มีโทษ  การตั้งคำถาม/ การช่วยกัน กระตุ้นเตือน

 

     บางคนก็คิดเรื่อง การทำละคร ให้เด็กๆ คิดเรื่องและ แสดงออกตามความคิดของเขา  เป็นต้น