มีหลายคนถามว่าเครื่องหมาย
[
]
\
!
@
#
$
&
~
%
<
>

ภาษาไทยเรียกอะไร

ก็ตอบได้ไม่หมด และก็ไม่รู้จะเหมือนชาวบ้านหรือ อยากถามผู้ที่แวะเข้ามาช่วยแนะนำบอกกล่าว กันบ้างครับ