สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอัตรากำลังให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตรงกับความรู้ความสามารถแล้ว รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคำสั่งให้คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว. ไปรับผิดชอบงานฝ่ายสารสนเทศ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ในความเห็นส่วนตัว ผมได้รู้จักกับคุณชาญวิทย์ ในช่วงที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรวิทยุสื่อสารให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ใช้ติดต่อสื่อสารกัน คุณชาญวิทย์ ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีด้านนี้ เป็นอย่างมาก ศึกษาและใช้ประโยชน์ ตลอดจนถึงการซ่อมบำรุง ได้ด้วย มาปัจจุบันนี้การสื่อสารด้วยวิทยุลดบทบาทลง ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ และกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น มีเป้าหมายให้ทุกสำนักงานเกษตรอำเภอ มีเวปเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สู่โลกอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง ปลายปี 2548 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในครั้งนั้นผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากร บรรยายและปฎิบัติให้สามารถจัดทำเวป ได้ในระดับหนึ่ง บางอำเภอก็มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลตลอด แต่บางอำเภอก็หยุดอยู่กับที่ จากสาเหตุอะไรนั้นทุกอำเภอย่อมรู้อยู่ดีว่าเพราะอะไร แต่เริ่มปี 2550 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้คนรับผิดชอบงานตรงกับความรู้ความสามารถแล้ว ย่อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรสู่โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ผมเองขอเป็นกำลังใจให้คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ นำพวกเราสู่โลกไอที ด้วยความภาคภูมิใจ ฟังคุณชาญวิทย์ เล่าให้ฟัง คำที่ว่าทำงานไอที ต้องชอบมันด้วย ถึงจะทำได้ดี ทุ่มเทเวลาส่วนตัวที่บ้าน เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อยู่ในแนวหน้าของกรมส่งเสริมการเกษตร ครับ ผมขอเป็นแรงเสริมหนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดไปครับ