กำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับโครงงาน(Project-Based Learning) และเขียนวิทยานิพนธ์  มาสะดุดตอนพบว่ามีหลายท่านให้คำนิยามไว้อย่างน่าสนใจ  ลองดูอันนี้นะครับ  <p align="justify"> </p><p align="justify"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">      “Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand.”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p align="center">    (Confucius around 450 BC)  </p><p></p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">      อยากแปลครับ แต่ผมแปลไม่ค่อยไพเราะ เดี๋ยวหาคนช่วยแปลดีไหมครับ บางทีเราอย่าคิดว่าที่เราสอนนักเรียนแล้วนักเรียนเข้าใจนะครับ นักเรียนอาจจะฟังเฉยๆให้ผ่านไปวันๆก็ได้  การสอน(Teaching)และการเรียนรู้(Learning) เป็นคนละอย่างกัน  ทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่เราสอนแล้วนักเรียนได้เรียนรู้ ฝรั่งเขาเรียกว่า Involve me, and I will understand.    แต่ผมชอบของคนนี้ครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p align="justify">   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">      “The principle goals of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done.”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">(Jean Piaget, 1896-1980)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p><p align="justify">       ทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่ ทำสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แต่ทำแต่ในกรอบและระเบียบที่คนรุ่นเก่าทำไว้ บางกรอบและระบบต่างๆเช่น ระบบราชการของเราเก่าและไม่ทันสมัย เชื่องช้า อืดอาด น่าจะทิ้งไปได้แล้ว และทำสิ่งที่สามารถบริการประชาชนให้ได้รวดเร็วกว่าเดิม  ระบบการศึกษาบ้านเราก็เหมือนกัน  มีหลายส่วนน่าจะปรับได้ ถ้าเป็นผู้อ่าน ผู้อ่านคิดว่าน่าจะแก้ไข ตรงส่วนไหนก่อนครับ    (อยากทราบว่าคนรุ่นใหม่ และ สว.คิดอย่างไร)  </p><p align="justify"><div align="center" style="text-align: center"></div></p><p align="center">                                </p><p align="justify"> Moursund, D.G(2006) Computer in Education for Talented and Gifted Students: A Book for Elementary and Middle School Teachers</p>