เรื่องดีวันละเรื่อง : (6) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

         สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาได้รับยกย่องจาก โครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงาน กพร.   ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ 3 หน่วยงานที่มานำเสนอกระบวนการปรับเปลี่ยนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ม.ค.50

         โดยทีมวิจัยของโครงการนี้ได้ระบุจุดเด่นของสำนักงานที่ดิน จ.สงขลาไว้ว่า "พัฒนากระบวนการทำงานและนำเครื่องมือการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้   มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งประชาชน   ปรับโครงสร้างของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง   มีกิจกรรมและโครงการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานร่วมกัน"

         ผมฟังคุณสารภี จันทร์มี  นักวิชาการที่ดิน 8 ว.   สังกัดสำนักงานที่ดิน จ.สงขลา  เล่าเรื่องราวของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 10 ปีแล้วบันทึกไว้ว่า
1. ทีมสำนักงานที่ดิน จ.สงขลา ตีความหมายเชิงคุณค่างานของตนแตก   ตีบทแตกในระดับคุณค่า
2. เอาจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็ง  สร้างพลังขับเคลื่อนจากภายใน
3. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
4. ไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเดี่ยว   แต่ร่วมมือกับภาคธุรกิจ  และภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรสำหรับเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ร่วมกันได้
5.ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงงานที่ท้าทาย   ไม่ใช่ทำตามที่หน่วยเหนือสั่ง
6. เน้นลดขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง   โดยปรับโครงสร้างและวิธีทำงาน
7. นำระบบ ICT มาช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

         นี่คือเรื่องราวที่น่าชื่นชมในหน่วยราชการ

                       

คุณสารภี จันทร์มี นักวิชาการที่ดิน 8 ว. กำลังเล่าเรื่องการปรับเปลี่ยนสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

วิจารณ์  พานิช
 25 ม.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#กพร.#จังหวัดสงขลา#สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี#เรื่องดีวันละเรื่อง#สำนักงานที่ดิน

หมายเลขบันทึก: 74472, เขียน: 26 Jan 2007 @ 10:20 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)