ทดลองใช้ gotoknow ที่แม่ฟ้าหลวง คุณวันเพ็ญ เป็นวิทยากรสนุกดี