วันนี้ (26 มกราคม 2550) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรมการใช้ blog (on GotoKnow) โดยชวนหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (ตูนกะโอ.. อีกแล้ว) ไปแนะนำการใช้ให้ ช่วงเวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ตึก IT ชั้น 3

            ผู้เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ไม่น่าเกิน 20 ท่าน เป็นบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ใช้ระบบทุกท่านทราบ เพราะช่วงที่มีการอบรม อาจจะกระทบกระเทือนการใช้ระบบของท่านอื่น ๆ หากส่งผลกระทบในการใช้งาน GotoKnow ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

            อาจพบกันอีกช่วง รายงานสด ^_^

            รัตน์ทวี อ่อนดีกุล