จินตนาการความฝันถึงโลกสวย                             เรียบระรวยศีลสัตย์ประภัสสร

มิตรไมตรีพจนาเอื้ออาทร                                       หยิบยื่นพรหยาดแย้มพักตร์ดั่งรักพราย

โลกที่เปี่ยมรอยยิ้มเมตตาจิต                                   เพียงเพ่งพิตรกำซาบลึกแนบนึกหมาย

ควรเคารพคือเคารพประนบกาย                             ผนวกจิตวิญญาณพรายระบอบบรรณ

มอบหมายดีมีมากดั่งสาครครบ                               หยิบยื่นจบกระจายแจกหยิบแลกกัน

ลูกของใครลูกของเธอคือลูกฉัน                             สามัคคีมีแบ่งปันผนึกนาน

อภัยทานครั้นประสบอสัตย์ศึก                               ผิดแผกฝึกกลับตัวสิมิสืบสาน

โลกสีขาวดอกไม้ใจสดใสปาน                               หยาดน้ำทิพย์หยิบยื่นมานมอบหมายดีฯ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                โลกความจริงมิใช่จากความฝันจร           บางประสบพบภมรหลากเฉดสี</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ประคองโอบช้อนมือจับความหวังมี                       กลับถูกกัดแทงต่อยตีเกือบปางตาย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เดินลงท่าหวังทอดตัวคลี่คลายร้อน                         น้ำใสเย็นใยมิห่อนเย็นดั่งหมาย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ทั้งแมงดาปลาปูกุ้งตะเกียกตะกาย                           หวังหนีบเหยื่อคลายกระหายชั่วข้ามคืน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วิ่งเข้าป่าหวังร่มไม้ใบปกครึ้ม                                 ให้เศร้าซึมโศกสลดรันทดฝืน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ทั้งแมงมุมสัตว์ใหญ่น้อยนกดาษดื่น                       จับจองเขตตั้งท่ายืนเบียนบีฑาฯ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            เสาะแสวงโลกความฝัน ณ วันนี้             โลกที่มีความเที่ยงธรรมครวญคร่ำหา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คนถือสัตย์รักบริสุทธิ์ผ่องผุดพา                              ใช่แก่งแย่งแข่งบีฑาห้ำหันกัน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โลกที่มีปัญญาไตร่ตรองตรึก                                   มิใช่ความฉลาดลึกเอาเปรียบฉัน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โลกที่มียิ้มแย้มเพลินเชิญให้กัน                             จากดวงใจผูกพันดั่งชีพเดียว</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จะมีไหมในโลกที่ว่าไว้                                          คงเป็นได้เพียงฝันให้สั่นเสียว</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ตื่นจากฝันเมื่อไรเหนื่อยใจเชียว                            เสียเวลากับฝันเปลี่ยวไปหรือไรฯ</p>