ในวงการพูดคุย ระหว่าง แกนนำชุมชน

 บ้านแสลงพันธ์ กับ อาจารย์จาก

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ทำให้มีแนวคิด

จาก อดีตผู้ใหญ่บ้าน ว่า

 

ผมว่า ป่าของเรา มันเล็กไป ...ป่าใหญ่ ที่นี่

มันแค่ร้อยกว่าไร่ ทำยังไง เราจะเพิ่มพื้นที่ป่า

ให้มากขึ้น...

 

พ่อประดับ อดีตผู้ช่วย ผญ.

    ที่มีอยู่ เราไม่ไปทำอะไรมัน ป่ามันก็ทึบเอง

 อยากจะไปปลูก ดูแลในพื้นที่ใกล้ๆนี้อีก

อย่าง ...สวนป่าที่มีแต่ยูคาฯ ของ ออป.

ที่อยู่ติด หมู่บ้านเราน่ะ...

 

พ่อสมบัติ  กรรมการกองทุนเงินล้าน ว่า

    สวนป่า มีแต่ต้นยูคาฯ กลัวว่า ถ้าเราไปขอ

ปลูกอย่างอื่น ชนิดอื่น จะไม่ขึ้น  ยูคา ดูดน้ำ

เยอะมาก

 

สุนันทา ผู้ช่วย ผญ. 

กลัวว่า เขาจะไม่ให้ เราช่วยปลูก

เพราะเจ้าหน้าที่ ก็ชินแต่ดูแลยูคา

เท่านั้น

 

อ.ปุณ    ผมว่า น่าจะดีนะ การขยาย

พื้นที่ ให้มีส่วนร่วม ในการดูแลป่า

 ทั้งรัฐและชาวบ้านถ้า พวกเราทำได้

ก็จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการทำงาน

ที่มีความร่วมมือกันอย่างดี

 

ผู้ใหญ่ตุ๋ย

  ผมว่า พวกเราทำได้ เราจะไปคุยกับ

สวนป่าดีๆ ...

 

พ่อประดับ

  ใช่ๆ  ผม อยากเห็นมากเลย

เอา ปลูกป่า ปี 50 นี่แหละ เราเอากล้าไม้

หลายอย่างไปปลูกแซมในสวนป่า

 และก็ชวนชาวบ้านไปกันเยอะๆ ห่อข้าว

ไปด้วยไปกินข้าวป่า นั่งกันเป็นแถว

ยาวในป่า

 

พี่ละเมียด อบต.

  โห..พ่อ ปีนี้เลยเหรอ

แล้วจะเตรียมงานยังไง ต้องไปคุยกับ

เขาดูก่อน …”

 

ผู้ใหญ่ตุ๋ย

    งั้น ประชุมกรรมการครั้งต่อไป

ค่อยประชุม เรื่องนี้ต่อ ....