ผมมีแนวคิดเรื่องการทำวิจัยของคนกลุ่มงานสายล่าง สาย ค. ว่าน่าจะนำคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานวิจัยมาแล้ว และประสบผลสำเร็จ แล้วจัดทีมงานที่สนใจเรื่องการทำวิจัย R2R  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พวกเขาสามารถทำได้ เพราะพวกเขามีข้อมูลอยู่แล้วจากงานของเขา เพียงแต่นำเรื่องนั้นมาจัดทำเป็นงานวิจัยเท่านั้น ฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลย ซึ่งแนวคิดนี้น่าจะช่วยกระตุ้นคนทำงานที่หมดกำลังใจ เช่น เงินเดือนของเขาจนเพดาน(ตัน) แต่ถ้าพวกเขาสามารถทำได้จริง ผมว่าจะทำให้เขามีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ตอนนี้กำลังพูดคุยกับคนที่ทำวิจัยสำเร็จและนำผลงานไปขอตำแหน่งมาแล้ว ว่าเขามีเวลาพอที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงได้หรือไม่ เพราะประสบการณ์ของเขาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนและรุ่นน้อง  โดยมานั่งพูดคุยแนะแนวการทำวิจัย จะทำเฉพาะคนที่สนใจจริงๆและมีเรื่องวิจัยอยู่แล้ว แต่ไม่รู้จะเขียนหรือทำอย่างไรให้เป็นงานวิจัย ถ้าเราเริ่มอย่างนี้ ผมว่าความสำเร็จน่าจะง่าย(ผมคิดเอาเองครับ) โดยให้คนที่ทำวิจัยแล้วคอยเป็นพี่เลี้ยงและคอยแนะนำ ตอนนี้ผมกำลังจะพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้น ถ้าสำเร็จจะทำให้ คนทำงานมีการพัฒนาไปอีกขั้น จะทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจงานและรักงานมากยิ่งขึ้น