อาจารย์หมออิศรางค์  เป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   หลังจากเรียนจบแพทย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจนได้ PhD (Human Genetics & Molecular Biology) จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์   เวลานี้ นพ. อิศรางค์อายุ 39 ปี จัดเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอนาคตไกล

         อาจารย์หมออิศรางค์เป็นผู้มีความสนใจกว้าง  ทำงานวิจัยหลายด้านที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการวิจัยพิษงูและงูพิษกัด   ได้ก่อตั้ง Snake - bite and Venom Research Unit ขึ้นในจุฬาฯ   โดยมีเป้าจะเป็น Center of Excellence ในอนาคต   เวลานี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน,  ปริญญาโท 5 คน   มีผลงานศึกษาและแยกสารจากพิษของงูแมวเซาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเกิดลิ่มเลือด   และมีผลงานศึกษายีนควบคุมการสร้างโปรตีนในพิษงูแมวเซา

         งานวิจัยอื่น ๆ ได้แก่  การวิจัยโรคมะเร็งในเด็ก   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย   การวิจัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย และการวิจัยศึกษา mutation ระดับดีเอ็นเอใน GoPD Deficiency

         เป็นผู้ทดลองพบว่าสารสกัดขมิ้นชัน   เมื่อนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดจากธาลัสซีเมียกิน   ทำให้อายุของเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยยาวขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากขมิ้นชัยมีสาร anti - oxidant

วิจารณ์  พานิช
 3 ม.ค.50