ผมขอขายความฝันอีกเรื่องไปยังคุณเมตตานะครับ จากที่เราเคยคุยกันไว้ ว่า share.psu.ac.th จะเป็นคลังเก็บความรู้และเป็นช่องทางการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเริ่มต้นก็จะมีคนสองกลุ่มเข้ามาใช้ระบบนี้ กลุ่มแรกคือ บล็อกเกอร์ที่เขียนกันอยู่แล้วบน go2know กลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการเขียนที่ดีอยู่แล้ว เชี่ยวชาญหรือชำนาญการเขียน ซึ่ง share.psu.ac.th ก็เป็นลูกของ go2know เมื่อรู้จักแม่มาเป็นอย่างดี การเขียนบนตัวลูกจึงไม่เป็นปัญหา เพราะลูกคนนี้หน้าตาคงไม่แตกต่างไปจากแม่มากนัก ส่วนอีกกลุ่มเป็น 3 งานต้นแบบ ได้แก่งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งในหน่วยงานเหล่านี้ จะมีทั้งคนที่คุ้นเคยกับการเขียนบันทึกบน go2know อยู่แล้ว และคนที่ยังไม่คุ้นเคย ผมจึงใคร่ขอเสนอให้คุณเมตตาจัดอบรมการใช้บล็อกเริ่มต้นให้กับคนในหน่วยงานนำร่องทั้งสามกลุ่มนี้ก่อนด้วย และต่อไปเมื่อมีการเปิดตัว share.psu.ac.th อย่างเป็นทางการแล้ว เราคงต้องจัดอบรมการใช้บล็อกให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมาก และอาจต้องจัดต่อเนื่องหลายครั้งหลายครา คำถามคืองานในการจัดฝึกอบรมการใช้บล็อก ควรอยู่ในความดูแลของคุณเมตตาอีกหรือไม่ หรือสามารถยกให้เป็นงานประจำของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว โดยขอให้เขาเพิ่มเติมในส่วนที่ให้มีการละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ ให้รู้จักกัน ก่อนที่จะทำการอบรมเรื่องการใช้บล็อก เพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักวิธีการใช้ share.psu.ac.th เพียงอย่างเดียว เราคาดหวังว่า ผู้ที่อบรมการใช้บล็อกรุ่นเดียวกัน จะรู้จักกัน และคงความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น คอยช่วยเหลือกัน คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อันเป็นการสร้างเสริมให้ชุมชน (Cop) เข้มแข็ง แล้วให้คุณเมตตามาดูแล วางแผนงาน และประเมินในภาพรวม จะดีกว่าไหมครับ