บันทึกไว้สอนตน

1 .  ในช่วงชีวิตหนึ่งของตนหากมีเพื่อนที่รู้ใจกันสักคนก็เพียงพอแล้ว

 

2 .   การคบเพื่อนใหม่โดยแท้จริงแล้วหรือจะสู้การทำให้มิตรภาพเก่ากระชับแน่นยิ่ง ๆขึ้นไป

 3 .  ความรู้จักความพอดีของตนจะมีความสุขตลอดไป

4 .  การโจมตีใด ๆไม่เท่ากับการโจมตีทางจิตใจซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของกลยุทธ์ในการมีชัยชนะ

 

5 .  การที่เรามีพรสวรรค์หรือจะสู้พรแสวงที่เรามีอยู่แต่โดยแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือความอดทนที่เป็นคุณธรรมประจำตัวเรานั้นเอง

 

6 .  ในการดำเนินชีวิตของคนเราอย่าทำลายผู้อื่นลับหลังและควรกระทำการยกย่องผู้อื่นต่อหน้าด้วย

 

7 .  การที่เรามีคำพูดที่ดี ๆต่อเพื่อน ๆแม้ความหนาวเหน็บของฤดูหนาวก็จะแปรเปลี่ยนเป็นไออุ่นแห่งความชื่นชมยินดีได้  และคำพูดที่ไม่ดีจะทำลายคนประดุจหิมะในฤดูหนาว

 

8 .  เมื่อตามดูวิถีชีวิตของเหล่านักปราชญ์แล้วจะเห็นว่าท่านได้ความสุขมาจากความยากลำบาก

 

9 .  อันว่าความสุขที่อยู่ท่ามกลางความสุขนั้น  มิใช่ความสุขที่แท้จริง  แต่ความสุขในท่ามกลางความทุกข์นั้นแหละคือความสุขที่แท้จริง

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

จาก... umi