บันทึกไว้สอนตน 

1 .  ในสรรพสิ่งมีบวกก็ต้องมีลบมันเป็นความสมดุลทางธรรมชาติที่มีความจริงสองอย่างนี้อยู่เสมอ

 

2 .  เมื่อตนต้องการความรู้ในสิ่งใด  เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติการเหมือนอยากรู้รสหวานของมะม่วงต้องกินเข้าไปในพุงของตนเลย

 

3 .  คนรอบคอบจะคิดก่อนลงมือกระทำการ  ต้องใจเย็น ๆ  และทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอสิ่งสำคัญอย่าพยายามบังคับใคร

 

4 .  คนที่มีอัจฉริยะมักจะทำในสิ่งที่เขาต้องทำ  แต่ผู้ที่มีพรสวรรค์มักจะทำในสิ่งที่เขาทำได้

 

5 .  ทำไมเขาจึงพูดว่า...จงพูดอย่างนุ่มนวลและถือไม้เรียวอันโตไว้แล้วคุณจะก้าวไปได้ไกล  Speak  softly  and  carry  a  big  stick  you  will  go  far.  ( Theodore  Roosevelt )

 

6 .  การทำตนเองให้ล่องหนได้คือการทำตนเองให้กลายเป็นคนจน ๆ

 

7 .  การทำตามหน้าที่ของจิตเรียกว่า  คุณธรรม  และคุณธรรมทุกอย่างล้วนเกิดมาจากความรู้ที่ตนปฏิบัติจริง

 

8 .  ความสุขคือสภาพความพอใจของดวงจิตที่เกิดมาจากการทำดี  คนมีความสุขคือผู้ทำตามหลักคุณธรรม 

 

9 .  ความดีและความสุขเป็นเรื่องเดียวกันและคุณธรรมเป็นสิ่งกลาง ๆ  ซึ่งคุณธรรมนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากนิสัยนั้นเอง

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi