นี่คือ มหัศจรรย์แห่ง gotoknow ครับผม มีคนถามมามากเลยเอามารวมไว้ที่เดียวจะได้หาง่ายๆ คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ

 

  http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4468

 

 การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 

  http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4469

 

 การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 

 

http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4470

 

 การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 

http://www.kan2.go.th/web/khajon_01.pdf

 

 บทความการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

http://researchers.in.th/blog/Englishresearch/8

 

 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

 

 

http://www.dmh.go.th/Abstract/details.asp?id=331

http://www.jvkk.go.th/researchnew/datails.asp?code=581

  บทความเรื่องยาบ้าในโรงเรียน :ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข

    http://www.newschool.in.th/ArticleDetailUI.aspx?ArticleID=399

 

 บทความเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษในวารสาร New School

               ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นครับผม  ครั้งต่อไปใครถามอะไรมาก็ link ส่งไปให้ได้เลย ขอไปทำงานต่อก่อนครับผม