ช่วงนี้คนเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับบรรดามิตรรัก แฟนเพลงจากทั่วสารทิศของประเทศ ผู้เขียนก็เช่นกัน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2549 เป็นต้นมา ช่วงวันหยุดแทบจะไม่ได้หยุด เพราะจะมีญาติสนิท(และไม่สนิท....หมายถึง...ญาติสนิทฝากมาอีกที ...ฮา.....)  แวะมาเยี่ยมเยือน ทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย  จุดหมายปลายทางของบรรดาญาติ ๆ คือ งานมหกรรมพืชสวนโลก  และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้อานิสงค์ในการไปเที่ยวทั้งงานพืชสวนโลก และไนท์ซาฟารี หลายรอบ   

ช่วงงานพืชสวนโลก  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดให้มีการแสดงน้ำพุดนตรี  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  การแสดงมีทุก ๆ 30 นาที   ผู้เขียนได้มีโอกาสไปหลายรอบ จึงถือโอกาสน้ำภาพมาฝากพร้อมด้วยข้อมูลบางส่วนของไนท์ซาฟารีค่ะ 

Chiang Mai Night Safari (CnS ) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว และยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโลกในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ (Nature Center ) ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า และการเข้าถึงทรัพยากรสัตว์ป่าแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเหล่านี้ในธรรมชาติ รวมทั้งทำให้ท้องถิ่นมีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจการลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่แรงงานท้องถิ่น

จำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลา 10.00 - 16.00 น.
ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก 25 บาท
บริการนั่งรถชมสัตว์ เวลา 19.00 - 22.30 น.
(รถลากพาชมสัตว์ ให้บริการ ทุก ๆ 15 นาที)

ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 250 บาท
เด็ก 125 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเมื่อ  17  มกราคม  2550