ความเห็น 141090

น้ำพุดนตรี ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

เขียนเมื่อ 
รูปถ่ายจากกล้อง CASIO 7.2 mega pixels Exilimg เลือกซีนกลางคืน ตั้งความเร้วชัเตอร์ต่ำ ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง จึงมีสั่นบ้าง มือใหม่ค่ะ