ความเห็น 141131

น้ำพุดนตรี ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

เขียนเมื่อ 
  • ไปดูมาแล้วเหมือนกัน เมื่อปลายเดือน ธ.ค. (ไปครั้งที่ 2)
  •  แต่ไม่มีรูปมานำเสนอ เพราะกล้องไม่มี batt
  • ขอชมว่าถ่ายรูปได้สวยครับ