"โลกกลมๆใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ   ของฟรีไม่เคยมีของดีไม่เคยถูก

 อยู่ให้ไว้ใจไปให้คิดถึง   คนเราต้องเดินหน้าเพราะเวลาไม่เดินถอยหลัง"

        เป็นคำคมที่น้องร่วมงานคนหนึ่งส่งมาให้ทาง mail อ่านแล้วทำให้คิดว่าเราต้องพยายามไฝ่หาความรู้มาไว้กับตัวเองไว้ให้มาก และฝึกฝนนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้คุมค่ากับการเล่าเรียนมา ดังการทำงานร่วมกันก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่าง  ในรูปแบบของ การเรียนรู้แบบองค์กรร่วม  เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับคนอื่น เป็นการเรียนรู้เพื่อแชร์ความคิด  เป็นการเรียนรู้ที่น่าค้นค้า เป็นการเรียนรู้นอกตำรา  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนและตั้งใจเรียนให้มากพิเศษ  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน