บันทึกนี้ได้รับแนวคิดจากการอ่านบันทึกของ ดร.แสวง รวยสูงเนิน ชือบันทึก ระบบนิเวศน์ต้องกลับคืนมา : เป็นคำตอบสุดท้าย(http://gotoknow.org/blog/sawaengkku/72171

         ซึ่งทำให้ผมคิดว่าหากเราค้นหาและนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับการรักษาระบบนิเวศน์มาบอกต่อ  ย่อมส่งผลต่อการขยายผลหรือส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปได้ทำการเกษตรที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์  ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงเกษตรมากยิ่งขึ้น  สิ่งดีๆ อื่นๆ ย่อมจะตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น สภาพของดินที่ดีขึ้น การใช้สารเคมีในการเกษตรลดลงจนเลิกใช้ ผลผลิตปลอดภัย คนปลูก-คนกินก็สุขภาพดีตามมาอย่างแน่นอน

          วันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ผมและพี่วิโรจน์ พ่วงกลัด และคุณดรรชนี เมธเศรษฐ ได้ไปนิเทศงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน ขากลับเราแวะเยี่ยมเกษตรกรผู้นำที่ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร เกษตรกรท่านนี้คือพี่อุดม  ทองช้าง อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ที่เกษียณตัวเองก่อนกำหนดตามโครงการเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และปัจจุบันทำการเกษตรตามที่ตั้งใจไว้

          เมื่อพบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับการเกษตรโดยทั่วๆ ไป มีอยู่ตอนหนึ่งพี่อุดมได้บอกกับพวกเราทีเล่นทีจริงว่า การตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำสวนของพวกเราน่าจะตัดสินไม่ถูกต้อง เพราะเรามักจะให้คะแนนแปลงปลูกที่สวนเตียน และสวยงามมากกว่าแปลงที่ดูรกๆ   แต่ที่ถูกต้องในการตัดสินว่าเกษตรกรสาขาทำสวนที่เก่งและควรจะได้คะแนนมากๆ น่าจะเป็นสวนที่รกๆ เพราะจากการสังเกตจากการปฏิบัติจริงในสวนลำไยของพี่อุดมบอกว่าหากปีไหนเราตัดหญ้าให้เตียนตลอดเวลา ปีนั้นใบลำไยอ่อนจะถูกรบกวนจากแมลงมาก  แต่หากปล่อยให้รกๆ กลับพบว่า การทำลายของแมลงลดลง เพราะมีพืชอาศัยและพืชอาหารเพียงพอนั่นเอง

  • แปลงปลูกลำไยจะปล่อยให้หญ้ารก ๆ เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและเป็นพืชอาหารของแมลง 
  • ต้นน้อยหน่าก็ปล่อยให้รกเช่นเดียวกัน

          เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ง่ายๆ และไม่ยากในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเกต และปฏิบัติจริงที่อยากนำมา ลปรร. ที่ทำให้พวกเราถึงบางอ้อว่า ทำไมเกษตรกรดีเด่นสาขาไม้ผลที่ปล่อยให้สวนรกน่าจะได้คะแนนมากกว่าสวนที่เตียนโล่ง เพราะเกษตรกรคนนั้นจะเป็นผู้รู้จริงในการทำสวนที่ช่วยรักษาระบบนิเวศน์และเข้าใจในการใช้ธรรมชาติจัดการกันเองในแปลงเกษตรนั่นเอง

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก


         ผมเห็นบ้านพี่อุดมโดดเด่นและเหมาะมากสำหรับการพักผ่อนเลยขอนำภาพมาฝากทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนบล็อกนี้เพื่อพักสายตาครับ