นี่แหละ.....วีรชนตัวจริงที่ยอมพลีชีพเพื่อชาติ

        

  " เจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญต้องเสียชีวิตไปปีละมิใช่น้อยเพื่อป้องกันรักษาชีวิต และความผาสุก ของประชาชน เราทุกคนจักได้สำนึก ตระหนักในข้อนี้ทั้งควรจักได้ช่วยกันลดจำนวนผู้จะต้องเสียชีวิตให้น้อยลงโดยปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสุจริต และยุติธรรม " พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

          วันที่ ๑๗ มกราคมของทุก ๆ ปี พวกเราจะเห็นทหารเรือแต่งเครื่องแบบสีขาวกันโดยพร้อมเพรียงและสง่างาม น้อยคนที่จะทราบว่าเขาแต่งเครื่องแบบแสีขาวกันทำไม เพราะกองทัพหากจะทำการสิ่งใดย่อมต้องมีทั้งเหตุและผล ถูกแล้วค่ะในวันนี้ของทุกปีกองทัพเรือกำหนดให้เป็นวันสดุดีและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในการรบแห่งราชนาวี ซึ่งกองทัพเรือจัดให้การประกอบพิธี สดุดีและบำเพ็ญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในการรบ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหารเรือดังกล่าว นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งกองทัพเรือขึ้นมา กองทัพเรือได้สูญเสียวีรบุรุษทหารเรือ ไปเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติไว้
            ในวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มี การรบทางเรือระหว่างไทยกับฝรั่งเศส อันนับว่าเป็นยุทธนาวีครั้งสำคัญยิ่ง ของกองทัพเรือไทยที่เราเรียกกันว่า ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ฝ่ายเราต้องสูญเสียนายทหาร และ ทหารประจำเรือ ๓๖ นาย ในครั้งนั้น ฝรั่งเศส ส่งกำลังเข้ารุกล้ำน่านน้ำไทย บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น ๗ ลำ เฉพาะเรือลามอตต์ปิเกต์ลำเดียว ก็มีระวางขับน้ำถึง ๙,๓๕๐ ตัน
           นอกจากนั้น ยังมีเรือสลุป ๒ ลำ และเรือปืนอีก ๔ ลำ ขณะที่กองทัพเรือไทย มีกำลังรบเพียง ๓ ลำ คือ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และ เรือหลวงชลบุรี จึงเสียเปรียบในด้านกำลังรบ อย่างไม่อาจจะเทียบกันได้ แต่บรรพบุรุษทหารเรือ ยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ในการรบ ด้วยความกล้าหาญ ตราบจนเรือหลวงของไทยทั้ง ๓ ลำ ต้องจมลง พร้อมกับนายทหาร และทหารประจำเรือ ที่เสียชีวิตไปถึง ๓๖ นาย
           ประวัติการรบทางเรือของราชนาวี ยังมีการรบครั้งสำคัญ ที่บรรพบุรุษทหารเรือ ได้เข้าปกป้อง อธิปไตยของชาติ อย่างเต็มกำลังความสามารถ คือ การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๒ เรือรบฝรั่งเศส ๒ ลำ ได้ตีฝ่าเข้ามา ในแม่น้ำเจ้าพระยา กำลังทางเรือของเรา อันประกอบด้วย เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงนฤเบนทร์บุตรี เรือหลวงทูลกระหม่อม เรือหลวงหาญหักศัตรู และกำลังพลที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมผีเสื้อสมุทร ได้ร่วมกันปกป้องแผ่นดินไทยเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้อย่างสุดความสามารถ การยุทธในครั้งนี้ ทหารเรือเสียชีวิตไป ๑๒ นาย
          ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ กองทัพเรือ ได้ส่งเรือไปร่วมสมทบ กับกำลังทางเรือ ของสหประชาชาติ ในสงครามเกาเหลี ทำให้เราต้องสูญเสีย เรือหลวงประแสลำแรกไป พร้อมกับชีวิตของทหารประจำเรือ ๒ นาย
         ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ กองทัพเรือ ได้สูญเสีย เรือหลวงสมุย ลำแรก และทหารประจำเรือ ๓๑ นาย เนื่องจากถูกโจมตี ด้วยตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำ ขณะเดินทาง อยู่นอกฝั่งกลันตัน เพื่อลำเลียงน้ำมัน จากสิงคโปร์มายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังต้องสูญเสียผู้กล้าหาญ ในการต่อสู้ กับเครื่องบินของข้าศึก ที่มาโจมตีฐานทัพเรือสัตหีบ ไปอีก ๗ นาย
          การปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันประเทศชาติ จากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ กองทัพเรือ ต้องสูญเสียกำลังพลไป มิใช่น้อย เนื่องมาจากความเสียเปรียบ ทางด้านภูมิประเทศและขนาดกำลังรบ ได้แก่ การปราบปรามผู้ก่อการร้าย
                  ตามแผนยุทธการสามชัย ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ สูญเสียทหารหาญไป ๕ นาย
                  วีรกรรมแห่งดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ต้องสูญเสียผู้กล้าหาญ จากหน่วยปฏิบัติการ ตามลำแม่น้ำโขงอีก ๑ นาย
                  วีรกรรมที่ดอนสังคี  ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ กองทัพเรือ ต้องสูญเสียผู้กล้าหาญไป อีก ๒ นาย  
                  แม้สถานการณ์ทางภาคใต้ในปัจจุบัน กองทัพเรือก็ต้องสูญเสียผู้กล้าหาญไปอย่างต่อเนื่อง บรรพบุรุษทหารเรือผู้กล้าหาญเหล่านั้น ต่างก็ได้ยอมสละชีวิตอันมีค่าของตน เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ให้ดำรงความเป็นเอกราช ตราบเท่าทุกวันนี้ วีรกรรมของผู้กล้าหาญเหล่านี้ ได้นำเกียรติประวัติอันดีงาม มาสู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ ควรแก่การเทิดทูนไว้ในฐานะวีรชนโดยแท้ ขอชื่นชมในความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนตัวจริงทุกๆท่านค่ะ
                    
                                               โดย  คนบ้านเดียวกัน

  อ่านรายละเอียดวีรกรรมต่างๆ ตามที่อยู่นี้ค่ะ
       http://www.navy.mi.th/activity/battle/battle.htm ยุทธการของ ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
    
       http://www.navy.mi.th/images/others/ship/ship02.htm วีรกรรม ร.ล.ธนบุรี

       http://www.navy.mi.th/sctr/chang/index.php สดุดีวีรชน ทร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 73142, เขียน: 17 Jan 2007 @ 20:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

IP: xxx.10.36.20
เขียนเมื่อ 

 

  •             ได้ติดตามผลงานของอาจารย์เสมอ อยากเขียนมาทักทาย อยากให้อาจารย์ เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยที่ค้างไว้ เล่าแบบเป็น  ช่วง ๆ  น่าติดตามว่าผลสรุปการดำเนินการเป็นเช่นไร
IP: xxx.10.36.202
เขียนเมื่อ 

 

  •      เวลายังคงหมุนไป

           ทำให้เราเรียนรู้และพบอะไรหลายอย่าง

           ทุกสิ่งมีค่า...ตลอดระยะเวลาของการเดินทาง

           ไม่ไร้ค่าสำหรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา

            อย่างฉันที่ได้พบเธอ

            ก็ได้เรียนรู้และพบเจอเรื่องราวมากค่า

           จากวันนั้น.....จนวันนี้ที่ต้องลา

           ทุกอย่างที่เคยมีมา...ก็จะยังคงค่าใน   

           ความทรงจำ.         

อ.ชานากาตน์
IP: xxx.10.36.240
เขียนเมื่อ 

  

  •     อาจารย์ชวนพิศ ได้ติดตามงานอยู่เสมอ  ห่างหายไปนานแล้ว คิดถึงมาก

    

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายชื่อผู้สูญเสีย 2นาย ที่วีรกรรมดอนสังคี เมื่อปีพ.ศ.2525 ครับ