พรุ่งนี้แล้ว 18 ม.ค.50 ผมต้องไปพูดเรื่องผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ ในการประชุมการพัฒนางานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ:จุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้สู่ปลายทางเพื่อผู้รับบริการสุขภาพ ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขาจัดขึ้น

ผมเห็นรายชื่อวิทยากรแต่ละท่านแล้ว ก็ให้รู้สึกหวั่นๆอยู่เหมือนกัน เพราะล้วนแล้วแต่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้น แล้วผมจะเอาอะไรไปแลกกับเขาล่ะ ยิ่งหัวข้อที่กำหนดให้ผมพูดนำเสนอคือผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้เสียด้วย ดูยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ผลสัมฤทธิ์นิยามว่าอย่างไรผมก็ยังไม่เคลียร์เลย

ผมนั่งตรองดูแล้วว่าผลสัมฤทธิ์นั้นนี่ก็น่าจะคือผลที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายหรือไม่นั่นเอง แล้วงานที่ว่ามีผลสัมฤทธิ์หรือไม่ก็คืองาน กศน.ที่ผมทำอยู่นั่นแหละ ถ้าเป็นงานอื่นให้ผมไปพูดแล้วผมจะพูดได้อย่างไร คิดอย่างนี้แล้วก็คลายความรู้สึกหวั่นวิตกไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อคิดได้ดังนั้นผมจึงแจ้งฝ่ายผู้จัดไปว่าผมจะพูดจะเล่าอย่างนี้นี่แหละ แต่เพื่อให้ 1 ชั่วโมงที่เขาให้ผมนำเสนอนั้นมีค่ามีประโยชน์สูงสุด ผมจึงได้ส่งเอกสาร 5 หน้าไปให้ผู้จัด พิมพ์แจกผู้เข้าประชุมวิชาการ 100 คน เขาได้อ่านล่วงหน้าแล้ว ส่วนเวลา 1 ชั่วโมงที่เขาจัดสรร ก็จะเป็นเวลาที่ผมและทีมงานซึ่งผมได้ประสานครูราญเมืองคอน คนนอกระบบ รางวัลจตุรพลังยอดคุณอำนวย คุณสมวิศว์ จู้พันธ์ รางวัลจตุรพลังยอดคุณกิจ และครูแต้วเมืองคอน ครู กศน.ในทีมทำงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชาวบ้าน เรียกว่าเป็นทีม KM สกุลเมืองคอนด้วยกันไปร่วมเล่าตอบคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าประชุมทางวิชาการเพื่อให้เรื่องเล่าของผมนี่มันเร้าใจให้ผู้เข้าประชุมวิชาการนี่อยากจะไปพัฒนางานของตนแบบ KM บ้าง โดยผมจะเล่าเรื่องนวัตกรรมที่ผมสร้างขึ้น การสร้างทีมงาน ฯลฯ

ถึงแม้เนื้อหาจะแตกต่างกันระหว่างเนื้อหา กศน.กับเนื้อหาเรื่องของสุขภาพนั้น แต่ผมคิดว่าประสบการณ์การทำงาน หรือความรู้หน้างานที่ผมได้ค้นพบคงจะเป็นประโยชน์และใช้เรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมทางวิชาการได้บ้าง ผมตั้งเป้าหมายว่าอย่างนั้น

ไปทำหน้าที่เสร็จแล้ว ผลเป็นประการใด ผมจะมา AAR ให้ท่านได้ทราบต่อไปนะครับ