มอดินแดงรวมพลัง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 รายงานสดจากหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมงานเทคโนโลยี และ นวตกรรม ประจำปี ๒๕๕๐

นวกกรรม มอดินแดง

ภาพทีมงานชาวมอดินแดง คณาจารย์ นักศึกษา เตรียมการติด Poster และ ผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

นวตกรรม ๒๕๕๐

ภาพศูนย์วิจัยเฉพาะทางสมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นวตกรรม ๒๕๕๐

หน่วยงาน สวทช ส่งทีมมาร่วมกว่า ๓๐ ชีวิต

มะเร็งท่อน้ำดี 

ภาพทีมงานเจ้าพ่อ เจ้าแม่ มะเร็งท่อน้ำดี จากคณะแพทยศาสตร์

ศูนย์มะเร็งท่อน้ำดี

เรียนเชิญมาเยี่ยมพวกเราได้ครับ ตั้งแต่ ๐๙๐๐ วันพฤหัสที่ ๑๘ มกราคม  เป็นต้นไปครับ

JJ2007