วันนี้มีการประชุมอนุกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีแต่เรื่องที่ผมผิดหวังกับตัวเองที่ไม่สามารถเลือกได้ในสิ่งที่อยากจะร่วม จะช่วย จะทำ ดังนี้

  • การจัดโครงการ KM Work : KM นำไปสู่ LO ที่ยั่งยืนทำอย่างไร (วิทยากรแต่ละท่านที่มา ใครมาไม่ได้ไปร่วมต้องเสียใจไปอีกนาน โดยกิจกรรมีต้องยกเครดิตให้ท่านอาจารย์อรรรณพ ครับ) จะจัดในวันพุธที่ 24 มค 50 ซึ่งผมไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นได้ ด้วยเหตุผลที่ต้องรอ Standby ให้ข้อมูล หลักฐาน เพิ่มเติมเกี่ยวกับ QA กับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 50 จาก สมศ. (เสียดายจริงๆ...)
  • UKM9 ที่จะจัดในวันที่ 7-10 กุมภา 50 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผมได้พัฒนาตนเองมาโดยตลอด แต่ก็อีกหล่ะครับที่ในวันเดียวกันนั้นทางศูนย์ฯของผมจะมีการประชุมบอร์ดสูงสุด ประจำปีการศึกษา ที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นส่วนมาก ซึ่งจำเป็นต้องไปให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เสียดายจริงๆ...)

อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ายังมีช่องทางกับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้อีกมากมาย ถึงจะไม่ได้ไปด้วยตนเอง และจะรออ่าน AAR ของทุกท่านครับ

KPN