ชื่นชมบรรพบุรุษ ม.มหิดล

          วันที่ ๙ ม.ค. ๕๐   สภามหาวิทยาลัยมหิดลไปเยี่ยมชื่นชม ๓ หน่วยงาน  คือ บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ  และสำนักหอสมุด

          ทำให้ผมมองเห็นภาพหน่วยงานทั้ง ๓ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อน ม.มหิดล (และอุดมศึกษาไทย) ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างคึกคัก

          ถ้า.....ขณะนี้  ม.มหิดล  ไม่มีหน่วยงานกลางที่เข้มแข็งแบบนี้  หรือมี แต่อ่อนแอปวกเปียก  ม.มหิดลก็จะไม่เข้มแข็งทางวิชาการอย่างในปัจจุบัน

          แต่.....ผมมองไปข้างหน้า    ยิ่งเห็นความเป็นสมบัติล้ำค่า (asset) ของหน่วยงานทั้ง ๓   ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ม.มหิดลไปสู่มิติใหม่ (new order) ของมหาวิทยาลัยวิจัย   นำพาประเทศสู่ยุค สังคมความรู้ สังคมอุดมปัญญา

          ใครหนอ.....เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหน่วยงานเหล่านี้   ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล   วางรากฐานให้หน่วยงานเหล่านี้เป็นกลไกที่มีพลัง มีคุณค่า 

          สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย  ผมนึกถึง ศ.นพ.สวัสดิ์   สกุลไทย์  และ ศ.นพ.ณัฐ   ภมรประวัติ   ทั้งสองท่านล่วงลับไปแล้ว   ทิ้งความดีนี้ไว้ให้พวกเราชื่นชม

          สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ ผอ.ท่านปัจจุบัน  ศ.ดร.จริยา   บร็อคเคิลแมน   บอกว่า  ศ.นพ.ณัฐ   ภมรประวัติ

           ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่า   ทำอย่างไรคนรุ่นเราจะมีวิสัยทัศน์ไกลเหมือนบรรพบุรุษของเรา   ทำอย่างไรอีก ๑๐-๒๐ ปี ข้างหน้า   คนจะชื่นชมสิ่งที่เราช่วยกันริเริ่มไว้   อย่างที่พวกเราในปัจจุบันชื่นชม ศ.นพ.สวัสดิ์   สกุลไทย์  และ  ศ.นพ.ณัฐ   ภมรประวัติ

วิจารณ์   พานิช
๑๐ ม.ค. ๕๐

 

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#สำนักหอสมุด#มหาวิทยาลัยมหิดล#บัณฑิตวิทยาลัย#วิทยาลัยนานาชาติ

หมายเลขบันทึก: 73114, เขียน: 17 Jan 2007 @ 17:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)