ทบทวนกิจกรรมวัน "รวมพล คน Mobile'49"

นับว่าเป็นภาพที่อบอุ่นสำหรับดิฉัน เพราะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ล้วนเคยร่วมออกให้บริการอย่างแข็งขัน ได้ตั้งใจมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง แต่ละท่านทักทายกัน ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง ขอเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สดใสที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างอีกวันหนึ่งของพวกเราชาว Mobile เลยทีเดียว

          

          

           หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันทุกเดือนมาแล้วกับการร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน (Mobile Unit) ตลอดทั้งปี 2549   พวกเราชาว Mobile ก็ได้มาพบปะสังสรรค์กัน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา  ภายใต้ชื่องาน "รวมพล  คน Mobile" โดยเรามีคำขวัญสำหรับงานบริการวิชาการแก่สังคมชิ้นนี้ว่า "Mobile Unit is University Bridge to People" หรือ "สานสัมพันธ์สู่ชุมชนด้วย Mobile Unit" นั่นเองค่ะ

           ภายในงานช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Main Conferrence อาคาร CITCOMS เรามีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการนำมาบริหารจัดการเพื่อการออกหน่วยฯ ในปี 2550 ของแต่ละคณะ โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) และ ผศ.ดร. เสมอ  ถาน้อย (ผู้อำนวยการสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา) เป็นประธานในการพิจารณา

           และเวลา 11.30 น. คณะทีมงานบุคลากรจากคณะต่างๆ ก็เริ่มทะยอยกันเข้ามาภายในงาน  นับว่าเป็นภาพที่อบอุ่นสำหรับดิฉัน  เพราะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ล้วนเคยร่วมออกให้บริการอย่างแข็งขัน ได้ตั้งใจมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง  แต่ละท่านทักทายกัน ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง  ขอเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สดใสที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างอีกวันหนึ่งของพวกเราชาว Mobile เลยทีเดียว

.
.

           จวบจนกระทั่งเวลาใกล้เที่ยงเรามีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานและบุคลากรจากคณะต่างๆ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ (คุณสุวดี มีมาก ได้เขียนบรรยายไว้บ้างแล้ว  ดิฉันขอทบทวนต่อจากคุณสุวดีก็แล้วกันนะคะ)

1. รางวัลหน่วยงานที่มีระบบการบริการจัดการเพื่อการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯดีเด่นประจำปี 2549 ได้แก่

               1. คณะทันตแพทยศาสตร์

               2. คณะแพทยศาสตร์

2. รางวัลหน่วยงานที่มีการนำเอาผลจากการออกให้บริการเคลื่อนที่ฯมาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจัย ได้แก่

               1. คณะแพทยศาสตร์

               2. คณะสหเวชศาสตร์

               3. คณะพยาบาลศาสตร์

3. รางวัลบุคลากรที่ออกให้บริการร่วมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯมากที่สุดในปี 2549 ได้แก่

               1. นายวิวัฒน์   สุขขวัญ (พนักงานขับรถคณะทันตแพทยศาสตร์)

               2. นายเฉลิมศักดิ์   หมอนทอง (พนักงานขับรถคณะแพทยศาสตร์)

               3. นายบุญเลิศ   จันทร์เพ็ชร (คณะศึกษาศาสตร์)

               4. อาจารย์นพดล   จำรูญ (คณะสหเวชศาสตร์)

(อร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย รับแทน)

               5. นางสาวปนัดดา   เจิมศรี (คณะสหเวชศาสตร์)

               6. นางสาวพัชรินทร์   ฉิมพลี (คณะพยาบาลศาสตร์)

 4. รางวัลบุคลากรที่มีการนำผลจากการออกบริการเคลื่อนที่ฯ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจัย ได้แก่

               1. ดร. สุรพล     ตั้งวรสิทธิชัย (คณะสหเวชศาสตร์)

(ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย (ผบ.ทบ.ของท่านอ.สุรพล) รับแทน)

               2. ผศ. วิจิตร     อุดอ้าย (คณะวิทยาศาสตร์)

(อาจารย์ beeman รับแทน)

               3. ดร.แสงชัย    นทีวรนารถ (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)

               4. ดร. วันวิสาข์     บุญเลิศ (คณะสหเวชศาสตร์)

(ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย รับแทน)

5. รางวัลบุคลากรที่ท่านประทับใจในการร่วมออกให้บริการตลอดปี 2549 มากที่สุด ได้แก่

               1. นายวิวัฒน์     สุขขวัญ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

               2. นางสาววิภา     เพิ่มผลนิรันดร์ (ผู้ประสานงาน)

               3. นางสาวอัจฉรียา     นวลกลาง (ผู้ประสานงาน)

               4. ผศ. วิจิตร     อุดอ้าย (คณะวิทยาศาสตร์)

(อาจารย์ beeman รับแทน)

               5.  อาจารย์นพดล     จำรูญ (คณะสหเวชศาสตร์)

(ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย รับแทน)

6.  รางวัลบุคลากรที่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป ได้แก่

               1. ผศ.ดร. วิบูลย์     วัฒนาธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ หรือ ผู้บริหารโดยตรงของหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ค่ะ)

               2. ทพ. ไพโรจน์     ศรีอรุณ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

               3. ผศ. วิจิตร     อุดอ้าย (คณะวิทยาศาสตร์)

อาจารย beeman รับแทน

               4. อาจารย์กุลระวี     วิวัฒนชีวิน (คณะพยาบาลศาสตร์)

 
(คุณพัชรินทร์ ฉิมพลี รับแทน)

               5. อาจารย์สมลักษณ์     วงศ์สมาโนดน์ (beeman) (คณะวิทยาศาสตร์)

               6. นางสาวสุวดี     มีมาก (คณะสหเวชศาสตร์)

            หลังการมอบรางวัลเรารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะ

.

 

นอกจากอิ่มท้องกันแล้ว  ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ได้มากกว่านั้นนั่นคือความอิ่มใจนั่นเองค่ะ   ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกคนที่ได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันทั้งนอกและในสถานที่

 

สุดท้ายดิฉันขอกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์อนุชิต  สุริยงค์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ท่านได้กรุณาออกแบบตราสัญญลักษณ์ให้กับหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ซึ่งประทับอยู่บนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย ที่เราได้แจกในวันงานนั่นเองค่ะ  อาจารย์ออกแบบได้สวยมากๆ ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวโมบาย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#หน่วยบริการเคลื่อนที่#goodnews#ข่าวดี#mobile-unit#รวมพลคนmobile

หมายเลขบันทึก: 73128, เขียน: 17 Jan 2007 @ 19:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 • และแล้ว บันทึกที่ชาวโมบายรอคอย ก็ได้ลิขิตออกมาแล้วพร้อมภาพประกอบ (depicted) และ Link.....
 • ภาระกิจสมบูรณ์แล้วครับ...
 • เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมครับ เป็นการทำงานในเชิงรุก ที่น่าทำตาม

ขอขอบคุณอาจารย์วิภา...

 • ก่อนอื่นขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ ทีมงาน และท่านผู้มีส่วนร่วมใน mobile unit ทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ

มองไปข้างหน้า...

 • การทำดีคนเดียว... ไม่ค่อยยั่งยืน และมักจะไม่งอกงาม ไพบูลย์ 

ขอเรียนเสนอว่า...

 • ถ้าให้นิสิต นักศึกษาเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้.. จะเป็นการบ่มเพาะพืชพันธุ์แห่ง "ความสุขจากการร่วมกันทำดีให้งอกงามต่อไป

บางที...

 • มน. อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มี "ชุมชนจิตอาสา (volunteer community)" ครับ...
สุวดี มีมาก
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
 • ละเอียดมาก ๆ ค่ะ
 • กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ทำต่อไปนะคะ สู้สู้

 

 • อาจารย์วิบูลย์มาเล่าบรรยากาศให้ฟังตั้งแต่วันที่กลับมาจากงานว่าบรรยายกาศชื่นมื่น  อบอวลไปด้วยความสุขค่ะ
 • รู้สึกตื่นเต้นที่ KM จะนำพาให้ QAU และ NUKM Staff ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีดีที่ Mobile Unit  ตามที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้บันทึกไว้ใน blog ก่อนหน้านี้ค่ะ  <KM BIO Award และ Mobile Unit ช่วยนำ QAU (NUKM) เชื่อมต่อเข้ากับชุมชน>