เหตุเกิดจาก เทศกาลตรวจสุขภาพของกรมอนามัย (15-17 มค.) ละค่ะ

ครั้งนี้ ได้เรื่องราว !?! ดี ดี

เมื่อหมออ้อยไปตรวจสมรรถภาพทางกาย ที่กองออกกำลังกายฯ เธอก็กลับมาพร้อมโปสเตอร์ 1 แผ่น (ผลงาน ความตระหนัก เรื่อง การออกกำลังกาย ล่ะค่ะ)

"พี่นน น น ... ลากเสียงยาว ตามสไตล์เธอละค่ะ ... อ้อยไปตรวจสภาพมา ได้อันนี้มาด้วยละ"

อันว่า การตรวจสมรรถภาพทางกายของ กองออกกำลังกายนั้น ประกอบด้วย การทดสอบการเต้นของหัวใจ เมื่อออกแรงถีบจักรยาน 6 นาที การงอตัว การดันพื้น ความอ่อนตัว การประเมินความเสี่ยง และอื่นๆค่ะ

ข้อมูลเด็ดๆ นั้น พบกันว่า มีข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่เคลื่อนไหว ของพวกเราชาว ทป. (กลุ่มงานของเราชื่อว่า กลุ่มทันตกรรมป้องกัน ค่ะ งานหลัก คือ งานรักษาฟัน และงานวิชาการ) สถิติวันหนึ่งใช้เวลามาก ถึง 15 ชม. ... ต้องแก้ไขค่ะ ต้องออกกำลังกาย ต้องหาเวลายืดเหยียด ต้องมีเวลาของการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น และอื่นๆ ...

และโปสเตอร์ที่หมออ้อยเอามานั้น ก็คือ โปสเตอร์ ยืดเหยียดร่างกายค่ะ

สุดท้าย ... เป็นมติเอกฉันท์ ทุกคนบอกให้ "ติดเลย" แล้วเราก็หาที่ติด (โดยหนูฝน น้องนุชสุดท้อง จัดแจงหา Future board มารองพื้นติดกัน) ... เพื่อที่ต่อไปจะได้ใช้บริเวณนั้นยืดเหยียดกันละค่ะ

สรุปว่า ตอนนี้เราได้บริเวณที่เหมาะสำหรับการยืดเหยียดร่างกายกันแล้ว ... ไชโย