ความเที่ยงและความตรงของการวัด

  เมื่อมีการสร้างแบบสอบถามก่อนจะนำไปใช้ต้องหากความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามนั้นๆก่อน การวัดเป็นกระบวนการที่แปลงลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษาให้อยู่ในเชิงปริมาณ กระบวนการวัดที่ใช้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงได้แก่ ความเที่ยงและความตรงของการวัด

  ความเที่ยง ในปัจจุบันมักใช้วิธีต่างๆ ได้แก่(1)Alpha Coefficient (Cronbach alpha) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามต่างๆในชุดคำถามนั้นๆ วิธีนี้เป็นการคำนวนที่ใช้กับชุดคำถามที่มีคำตอบหลายระดับโดยทั่วไปเครื่องมือที่มี internal consistency ดี ควรมีค่าAlpha Coefficient มากกว่า0.8 (2) Kuder-Richardson Method เป็นการศึกษาที่ใช้กับชุดคำถามที่มีคำตอบเป็น dichotomous outcome กล่าวคือคำตอบมีเพียงถูกผิดเท่านั้น(3) Split-half method เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคำตอบในครึ่งแรกและครึ่งหลังของชุดคำถาม

ความตรง หมายถึง ระดับความสามารถของเครื่องมือนั้นในการวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้จริง

ทุกท่านที่ต้องการทำแบบสอบถามเห็นกระบวนการของการทำอย่าพึ่งท้อนะคะ ถ้าเราไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีงานวิจัยของเราเองคะ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTศัลยกรรม บำราศฯ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย

หมายเลขบันทึก: 73148, เขียน: 17 Jan 2007 @ 21:24 (), แก้ไข: 18 Apr 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เห็นด้วยค่ะ