ในตอนเย็น ๆ ของวันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ดิฉันเดินเท้าไปตามหานิสิตแต่งกายถูกระเบียบคนต่อไป คือ ลำดับที่ 4 ดิฉันไปเดินที่คณะแพทยศาสตร์ค่ะ เดินไปเรื่อยๆ ผ่านมาหน้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มองหานิสิตอยู่พักใหญ่ค่ะ กว่าจะพบนิสิตที่แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย และแล้วก็เจอค่ะ น้องเค้าชื่อเล่นว่า "น้องกวาง" ชื่อนางสาววราภรณ์  จาตุรพันธ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 1 ภาคปกติ
          แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
          1.ชอบเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ถูกระเบียบ เพราะดูเรียบร้อย
           2.มีความเชื่อว่าคนที่แต่งกายถูกระเบียบ คือ คนที่ให้เกียรติสถาบัน และคณะที่เราศึกษา
           ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
            1.อยากให้เสนอนโยบายอย่างเป็นรุปธรรมชัดเจน  แต่ไม่ควรฝืนความรู้สึกนิสิตเกินไป  เช่น ไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้ารคัทชูมามหาวิทยาลัยตลอด เพราะรองเท้าคัทชู ส่วนมากจะกัดเท้าทำให้เดินลำบาก  อาจจะอนุโลมให้ใส่รองเท้าแบบสุภาพได้
              สถานที่พบนิสิต  ป้ายรถไฟฟ้าหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
           

                          

                      นี่ค่ะรูปหมอกวาง คนเก่ง และคนดีของเรา