ฐานะที่คนเคยเป็นครูมัธยมศึกษามากว่า ๙ ปี เป็น ผอ.คุรุสภาอำเภอ และผช.ผอ.คุรุสภาจังหวัดอีกหลายแห่ง แปลกใจมาปีหนึ่งแล้วว่า

                "ทำไมมหาวิทยาลัยไม่เป็น "ครู" กันหรือไร ถึงไม่จัดวันครู"

                หรือว่ามีแต่อาจารย์ เลยลืมความเป็นครู ลืมประวัติศาสตร์ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมาก่อน

                แต่ไม่ว่ากัน เพราะอาจจะกระทบการเรียนการสอน (หากกินเวลาการเรียนของนักศึกษา)

                 ที่จริงไม่น่าจะใช่...คงต้องรณรงค์ให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง(หรือว่ามีเฉพาะที่ผมทำงานอยู่) เห็นความสำคัญ "วันครู" วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีให้เกิดขึ้น

                 พอพูดไปพูดมาก จะถูกย้อนอีก อยากไปร่วมที่ไหนก็ไปสิ(ที่ที่เขาจัด)

                 ก็เลยอยากรู้ว่า ในมหาวิทยาลัยที่ใดบ้างที่จัดงานวันครู