เชิญร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน

  ติดต่อ

  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการพัฒนางานของทุกองค์กร สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน (Institutional Researcher)   

                   เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการพัฒนางานของทุกองค์กร  สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน (Institutional Researcher)  ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย  ที่กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทำวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานของตนเอง  

                     

                  การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่การบรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน การกำหนดโจทย์วิจัย การวิเคราะห์โครงร่างงานวิจัยสถาบันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอผลงานเพื่อรับการวิพากษ์ ใน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3   ซึ่งจะมีการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน และกำหนดโจทย์วิจัยในวันที่ 22 มกราคม 2550    ห้อง Main Conference อาคารศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CITCOMS) <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                   การรับสมัคร  บุคลากรที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน 40 คน  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา ชั้น 6 ห้อง 606 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CITCOMS) ภายในวันที่ 18 มกราคม 2550  ในวันและเวลาราชการ  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทตลอดงานค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายข่าวนเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 72932, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:45:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จดหมายข่าวนเรศวรวิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)