จงสนใจจงสนใจในเวลา

รู้เถิดหนามนุษย์นั้นขาดทุนสิ้น

                                เว้นแต่ผู้มีศรัทธาเป็นอาจิณ

และทำสิ้นทุกสิ่งพระบัญชา

จงตักเตือนกันและกันในขันติ

มีสติอดทนสู้ปัญหา

จงตักเตือนกันและกันในสัจจา

รู้รักษาชีวาให้ปลอดภัย

โดย  อ.อาลัม 16-01-2550