เครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมใจเรียนรู้

 รายงานสด จากห้องประชุม บ่ายนี้ท่านอาจารย์ ลุกหว้า จาก มรฎ.พิบูลสงคราม ยกทีมมาเยี่ยมชาว มอดินแดง ครับ

P

ภาพ อ.ลูกหว้า เจ้าของ Blog http://gotoknow.org/blog/Kulkanit

นับเป็นวันดี วันครู ชาวมหาวิทยาลัยรวมใจวันครู คงจะได้เรียนรู้ร่วมกันครับ

ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ

บรรยาการในห้อง เตรียมการต้อนรับครับ ท่านพี่ประจักษ์ คุณเอื้อมารอแล้ว

P

รองภาวดี http://gotoknow.org/blog/paew กำลังวิ่งขึ้นวิ่งลง

001คุณพิชัย http://gotoknow.org/blog/pichai3

Pคุณพิชชา http://gotoknow.org/blog/hacckku

และ ทีมงานพร้อมแล้วครับ

มรฎ,พิบูลสงคราม

ภาพรายงานสดแล้วครับ ท่านคณบดี รองคณบดี และ ทีมงาน ครับ

มรฎ.พิบูลสงคราม

มาจริงๆแล้วครับ

JJ2007