ร้อยดอกไม้ เป็นพวง มาลัยรัก ร้อยความภักดิ์ ดียิ่ง ต่อผู้ให้ ร้อยความเอื้อ อาทร และห่วงใย ร้อยดวงใจ ไทยเพื่อ ไทยด้วยกัน ด้วยรักและห่วงใย จาก คนไทยเหมือนกัน สวัสดีปีใหม่ ปีหมูทอง ผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขออย่าให้เป็นเพียงฝันนะค่ะ ขึ้นอยู่กับ หนึ่งสมอง และสองมือของคนไทยทุกคนค่ะ