เพราะหัวใจยังเดินไปไม่มีหยุด

ไม่สิ้นสุดเส้นทางแห่งความฝัน

  เพราะหัวใจยังมีรักและผูกพัน

ไม่มีทางไม่มีวันจะสิ้นไป

เพราะความรักจึงเดินต่อไม่ย่อท้อ

ไม่รีรอไม่เคยหยุดฉุดไม่ไหว

วันเวลายังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป

ไยหัวใจจะไม่เวียนเปลี่ยนผันตาม

เพราะความรักคืออะไรใครรู้หนอ

ไม่มัวรอต่อเติมใจให้อยากถาม

ใครรู้ชอบตอบปรากฏกำหนดความ

ถึงคำถามว่าความรักเป็นเช่นไร

เพราะนิยามความดีงามของความรัก

มีประจักษ์ให้เห็นจริงเป็นสิ่งไหน

บันดาลทุกข์สุขสลับกับหัวใจ

บันดาลเศร้าเคล้าสดใสให้ปวงชน

เพราะโลกนี้มีสายน้ำหล่อเลี้ยงไว้

ให้ชีวิตดำเนินไปทุกแห่งหน

ดังใจนี้มีรักเลี้ยงคู่เคียงคน

ให้ผ่านพ้นคืนวันเศร้าเหงาหัวใจ

เพราะความรักจึงยังอยู่เพื่อคนรัก

คอยฟูมฟักปกปักรักษาไว้

ประคองหวังดังแก้วตาไม่ลาไป

ตราบเท่าที่กายและใจไม่สิ้นแรง...