เกิดกลไกการมีส่วนร่วม

เม็กดำ 1
เกิดกลไกการมีส่วนร่วมจากฐานคิดที่เห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญ ตนเองสำคัญต่อสิ่งนั้น และการเห็นว่าคนอื่นก็มีความสำคัญ ฟังดูแล้วเหมือนง่ายแต่คงไม่ง่ายเท่าไรนักในการปฏิบัติ ด้วยเหตุผู้คนส่วนใหญ่มีความรู้ไม่พอใช้ จึงทำให้ฐานคิดสามประการดังกล่าวข้างต้นมีไม่พอเพียง
                                 การจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของผู้คน  โดยการให้ความสำคัญต่อความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ การปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน  ซึ่งถ้ามองภาพของการจัดการความรู้ให้ชัดๆจะเห็นภาพแห่งการเรียนรู้ที่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวและมีเป้าหมายที่การสร้างคุณภาพของสิ่งใกล้ตัว อันได้แก่ อาหาร   เครื่องนุ่งห่ม   ที่อยู่อาศัย   ยารักษาโรค                

              
เมื่อการจัดการความรู้มีคนหลายคนเป็นกลไกที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราก็จะได้ยินหรือคุ้นชินกับคำว่า  การมีส่วนร่วม   ซึ่งถ้าจะให้นิยามของคำว่า การมีส่วนร่วม    คงจะมีความหลากหลายในความหมายอย่างสูงขึ้นกับบรรยากาศ  สถานการณ์ กิจกรรม  กลุ่มคน ฯลฯ      


                
ท่ามกลางความหลากหลายในความหมาย  คำว่า การมีส่วนร่วม ได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญแห่งความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกันและเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของนักบริหารทุกสาขาอาชีพที่จะต้องสร้างหรือวางกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน
              


                 
การสร้างหรือวางกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมในแนวคิดของผมเห็นว่าต้องใช้ความรู้ในตัวคนที่ผ่านการสร้างสมบ่มเพาะมาพอสมควรซึ่งจะแสดงถึงฝีไม้ลายมือว่าเป็นมือใหม่หัดขับหรือเป็นมือประเภทหลับตาก็ขับได้  แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าเงื่อนไขการเกิดกลไกการมีส่วนร่วมจะเกิดจากฐานคิดของผู้คนในเบื้องต้น 
3   ประการ   คือ              
               
1. การเห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญ     เมื่อผู้คนเห็นว่าสิ่งใดๆมีความสำคัญต่อตนเองและหรือต่อผู้อื่น   การมีส่วนร่วมก็พร้อมจะเกิดบนการสร้างหรือวางกลไกที่เหมาะสม              

              
2. การเห็นว่าตนเองสำคัญต่อสิ่งนั้น   เมื่อคนเห็นว่าตนเองจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จของภารกิจใดๆ   การมีส่วนร่วมก็พร้อมจะเกิดบนการสร้างหรือวางกลไกที่เหมาะสม               
             

             
3. การเห็นว่าคนอื่นก็มีความสำคัญ   เมื่อคนเห็นว่าการทำงานคนเดียวไม่ใช่วิธีการที่ดี   การมีส่วนร่วมก็พร้อมจะเกิดบนการสร้างหรือวางกลไกที่เหมาะสม              

                
เกิดกลไกการมีส่วนร่วมจากฐานคิดที่เห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญ   ตนเองสำคัญต่อสิ่งนั้น และการเห็นว่าคนอื่นก็มีความสำคัญ   ฟังดูแล้วเหมือนง่ายแต่คงไม่ง่ายเท่าไรนักในการปฏิบัติ ด้วยเหตุผู้คนส่วนใหญ่มีความรู้ไม่พอใช้ จึงทำให้ฐานคิดสามประการดังกล่าวข้างต้นมีไม่พอเพียง 
             

               
ด้วยเหตุนี้หรือไม่ การมีส่วนร่วมในสังคมไทยต่อเรื่องใดๆในบ้านเมืองเรา   จึงต้องรณรงค์ 
ประชา
สัมพันธ์    เชิญชวน  ซ้ำแล้วซ้ำอีก
               
                และสุดท้ายก็
อีกแล้ว         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 72870, เขียน: 16 Jan 2007 @ 11:04 (), แก้ไข: 14 Apr 2012 @ 16:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มาสนับสนุนแนวคิด 3 ประการนะครับ โดยเฉพาะ การเห็นว่าคนอื่นก็มีความสำคัญ   เมื่อคนเห็นว่าการทำงานคนเดียวไม่ใช่วิธีการที่ดี   การมีส่วนร่วมก็พร้อมจะเกิดบนการสร้างหรือวางกลไกที่เหมาะสม   ...
  • มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  โลกแห่งการทำงานจำเป็นต้องทำงานอย่างมี "ส่วนร่วม"
การมีส่วนร่วมดือคำตอบสุดท้ายครับ