ขอจารึกข้อความนี้แทนคำพูดจากใจ ถึงคุณครูทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศิษย์ อย่างจริงใจ

  • ครูเป็นผู้ให้ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ศิษย์มีความรู้ ทุกอย่างที่จะให้ศิษย์ เป็นคนดี
  • ครูเป็นผู้สร้าง สร้างคนให้เป็นคน สร้างสังคม สร้างชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งความสุข ความร่มเย็น
  • ครูเป็นผู้บุกเบิก ศึกษา ค้นคว้า เพื่อค้นหาสิ่งดีๆ มาให้กับศิษย์
  • ครูเป็น พ่อ แม่ คอยช่วยเหลือปัดเป่าทุกข์ทั้งกาย และ ใจ เปรียบเหมือน พ่อ แม่ คนที่2
  • ครูเป็นผู้เสียสละ ความทุกข์ยาก ลำบาก เพื่อให้ ศิษย์ ได้ดี

     ปัจจุบัน ยังมีครูอยู่ในสังคมอีกมาก เพราะคำว่าครู ไม่ใช่ข้าราชการครู แต่ครูคือใครก็ได้ ที่ต้องแบกภาระอันหนักอึ้ง เพื่อเป็นผู้ทำให้ คน สังคม และ ชุมชน ยั่งยืนอยู่อย่างมีความสุข

     ขอบูชาครู ด้วย กาย และใจ