๑๖ มกราคม ๒๕๕๐

ขอคาราวะและกราบสวัสดีครูทุกท่าน

ในฐานะคนประกอบวิชาชีพครูและในจิตสำนึกของความเป็นครู
ขอร่วมไว้อาลัยครูจูหลิง  ปงกันมูล ที่จะเหลือเพียงชื่อและความทรงจำในความทระนงของความเป็นครูผู้เสียสละตลอดกาล

ด้วยจิตคารวะ