กราบกรานเคารพพระคุณครูทุกท่านด้วยความกตัญญู  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยใช้ให้คุณครูทุกท่านอย่ามีโรคและภัยมาแผ้วพาน ขอกุศลผลบุญบันดาลให้คุณครูมีความสุขชั่วนิรันดร

          คารวะคุณครูทุกท่าน